Sára Gallová

  • Vek

    11 r.

  • Kategória

    staršia predžiačka

  • V klube

    4 sezóny

Gallová

Sára Gallová