Peťo Marko

  • Vek

    7 r.

  • Kategória

    mladší predžiak

  • V klube:

    3 sezóny

Marko

Peťo Marko