Lucia Sásiková

  • Vek

    9 r.

  • Kategória

    mladšia predžiačka

  • V klube

    3 sezóna

Sásiková

Lucia Sásiková