Tamara Strnádová

  • Vek

    11 r.

  • Kategória

    Mladšia predžiačka

  • V klube

    1 sezónu

Strnádová

Tamara Strnádová