Zmena stretnutia na sústredenie v Piešťanoch!

 V klubových info. v texte ku sústredeniu v Piešťanoch nájdete pokyny kde a kedy sa presne stretávame.


« Návrat