ZMENA TRÉNIGOV: od OKTÓBRA tréningy v týždni v telocvični