Victoráčik zmena miesta cyklistiky.

Victoráčik v Sobotu bude mať tréning už na železnej studničke.Stretnutie o 9.45 parkovisko pod červeným mostom.


« Návrat