V nasledujúcom týždni sa uskutoční členská schôdza.