Sústredenie HRUŠŤÍN 24. - 30.8.

DOLEŽITÉ! Hneď pri príchode sa Andrei vypláca doplatok za celé sústredenie v hotovosti, nie bankomatové karty!
(doplatky pre tých, ktorí zaplatili zálohu = dosp. 100,-euro, dieťa 60,-euro, doplatky pre tých, ktorí neuhradili zálohu = dosp. 200,-euro, dieťa 120,-euro), ďakujeme.


« Návrat