Registrácia detí, ktoré sa budú zúčastňovať pretekov a ešte nie sú členmi SLA.

Deti, ktoré budú chodiť na preteky Slovenského pohára predžiakov v tejto sezóne a doteraz ešte nie sú členmi SLA (ročníky 2008, 2009) sa musia stať najprv členmi SLA a preto je potrebné ich zaregistrovať. Registrovať však svoje dieťa musí každý rodič sám (nemôže to uskutočniť už klub ako v minulosti), teda je potrebné aby zákonný zástupca každého dieťaťa svoje dieťa registroval podľa zverejnených pokynov:


http://www.slovak-ski.sk/editor/Dokumenty/Registracia_noveho_clena_SLA_-_16112016.pdf
 
Registráciu je potrebné vykonať elektronicky na tejto web adrese:
http://www.slovak-ski.sk/registracia.html

kde vypĺňate: 
Registrovaný za LK: LK Victory Bratislava
Registrovaný za úsek: zjazdové lyžovanie
Registrácia do SLA ako: športovec 
 
Prosím, uskutočnite túto registráciu detí čím skôr, následne je potrebné po obdržaní odpovedajúceho mailu zo SLA, priniesť túto vytlačenú prihlášku ešte potvrdiť na tréning. 
 
V prípade otázok, u Andrei na tréningu.

« Návrat