Program od 23.1-26.1.2014

Preteková, športovo rekreačná skupina má v klub zóne program pre deti ktoré sa nezúčastňujú pretekov na Martinských Holiach a pre tých ktorí idú na preteky sú tam všetky potrebné pokyny.

Victoráčik sa preteky netýkajú a program si nájdu pod svojou záložkou v klub zóne.


« Návrat