Predbežné informácie 30.1.-2.2.2014

 Informácie pre pretekovú a športovo rekreačnú skupinu na preteky v Zuberci spojené s tréningom pred pretekmi a takisto náhradný program pre športovo rekreačných ktorí ostavajú v Ba a na preteky nejdú.


« Návrat