Pozor zmena miesta tréningu

 je tréning pre všetky skupiny presunutý do telocvične na Tilgnerovej.ŠR a Victoráčik o 17.00hod a Žiaci s pretekovou skupinou o 18.00 hod.


« Návrat