Nahlasovanie sa na sútredenia.

ŠPORTOVO REKREAČNÁ SKUPINA si nájde v klub info postup ako sa nahlasovať na sústredenia v najbližších mesiacoch.


« Návrat