Klubová schôdza Victory

Klubová schôdza Victory dňa 14.10.2015 v zasadačke Dome športu pri Poluse.

Viktoráčik od 17.00-18.00 hod

Športovo-rekreačná skupina od 18.00-19.00 hod

Preteková skupina od 19.00-20.00 hod

Tešíme sa na Vašu účasť

Tréneri Victory 


« Návrat