Klubová schôdza 27.4.2016

Klubová schôdza bude dňa 27.4.2016 v aule Domu Športu na Junáckej ulici (vedľa Polusu) podľa nasledovného rozpisu

  • Victoráčik 17.00 - 18.00 hod
  • Športovo - rekreačná skupina 18.00 - 19.00 hod
  • Preteková skupina 19.00 - 20.00 hod

« Návrat