Informácie k poisteniu liečebných nákladov v zahraníčí pre deti

Na základe produktu pre pretekárov a členov SLA, ktorý sme odprezentovali aj na členskej schôdzi, máme možnost poistit deti - pretekárov v spoločnosti ALLIANZ, Union, MetLife (Presné informácie nájdete v prílohach: PONUKA - poistenie liečebných nákladov, ZOZNAM - porovnanie poisťovní)
Vybrali sme, pre nás najvýhodnejší produkt (keďže trávime veľa tréningových dní najmä v zahraničí) a to MetLife. 

MetLife – toto poistenie má limit krytia liečebných nákladov do 250.000€, akútne zubné ošetrenie do 350€, poistenie zodpovednosti za škodu – život a zdravie do 66.000€ a škodu na majetku do 33.500€. Náklady na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby v zahraničí 100.000€. Náklady na záchrannú činnosť horskej záchrannej služby na Slovensku 10.000€. Presná špecifikácia je obsiahnutá v prílohách (Všeobecné podmienky, Pokyny). Výška ročného poistenia je 50€ na jedno dieťa pre zónu A - Európa.

V prípade záujmu o toto poistenie je potrebné v UTOROK 27.10. 2015 na tréningu vypísať prihlášku a vyplatiť v hotovosti poplatok 50,-euro, následne budeme deti poisťovať hromadne a spoločne ako klub.

Pokyny_pre_poisteneho_METLIFE.pdf [174 KB]

PONUKA_-_Poistenie_liecebnych_nakladov_UAD.pdf [629 KB]

VPP_cestovne_urazove_010415MEIL.pdf [587 KB]

ZOZNAM_-_POROVNANIE__poistovni_Liecebne_naklady_vsetky_spolu.xls [17 KB]


« Návrat