Novinky

Nov
13
Sústredenie Dachstein 16.-19.11.2017
Pokyny pre skupiny Predžiaci, ŠR a Victoráčik v Klubzóne.
Okt
31
Slalom na suchu
Všetky skupiny v Sobotu 4.11.2017 o 9.00 hod na Kolibe-cvičná lúka
Okt
31
Vertigo
Už tútu Nedeľu 5.11.2017 bude tréning vo Vertigu.Viac v klub zóne ŠR,Preteková a Žiaci
Okt
22
Pokyny na sústredenie Kaprun 25.-29.10.2017
pre skupiny ŠR a Predžiaci nájdete v klubzóne.

Victoráčik

Ponúka všeobecnú pohybovú prípravu,(korčuľovanie, behania, hry, gymnastika...), a výučbu lyžovania detí vo veku od štyroch do siedmich rokov.

Športovo-rekr. lyžovanie

Zamerané na rozvoj všeobecnej a špeciálnej pohybovej prípravy detí. Zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, techniky, carvingu a jazdy vo voľnom teréne.

Pretekové lyžovanie

Špecializované na dlhodobú športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Tréning techniky jazdy v bránach ako aj vo voľnom teréne. Pravidelná účasť na národných a medzinárodných pretekov.