Novinky

Júl
11
Sústredenie Piešťany 2016
Bližšie pokyny nájdete v klub zóne...
Júl
04
Leto 2016
Želáme všetkým členom LK VICTORY príjemné prežitie letných dní. Tréneri LK VICTORY
Júl
04
Info k sústredeniam počas leta 2016
Info ku každému sústredeniu bude na stránke ninimálne týždeň pred sústredením
Jún
23
Štvrtok 30.6.2016
Posledný tréning pred letnými prázdninami v Sade Janka Kráľa o 17.00 hod podľa harmonogramu.

Victoráčik

Ponúka všeobecnú pohybovú prípravu,(korčuľovanie, behania, hry, gymnastika...), a výučbu lyžovania detí vo veku od štyroch do siedmich rokov.

Športovo-rekr. lyžovanie

Zamerané na rozvoj všeobecnej a špeciálnej pohybovej prípravy detí. Zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, techniky, carvingu a jazdy vo voľnom teréne.

Pretekové lyžovanie

Špecializované na dlhodobú športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Tréning techniky jazdy v bránach ako aj vo voľnom teréne. Pravidelná účasť na národných a medzinárodných pretekov.