Novinky

Apr
23
V nasledujúcom týždni sa uskutoční členská schôdza.
Dátumy, časy a miesto pre všetky skupiny nájdete v klubzóne.
Apr
17
Od nedele 23.4. zmena miesta tréningov korčule Lafranconi
pre skupiny Predžiaci, ŠR, Victoráčik. Viac v klubzóne.
Apr
07
Program na víkend 8.-9.4.17
ŠR skupina a Viktoráčik majú v Nedelu o 10.00 kolieskové korčule na Sibírskej. V Sobotu volno.

Victoráčik

Ponúka všeobecnú pohybovú prípravu,(korčuľovanie, behania, hry, gymnastika...), a výučbu lyžovania detí vo veku od štyroch do siedmich rokov.

Športovo-rekr. lyžovanie

Zamerané na rozvoj všeobecnej a špeciálnej pohybovej prípravy detí. Zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, techniky, carvingu a jazdy vo voľnom teréne.

Pretekové lyžovanie

Špecializované na dlhodobú športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Tréning techniky jazdy v bránach ako aj vo voľnom teréne. Pravidelná účasť na národných a medzinárodných pretekov.