Novinky

Máj
24
Pozor zmena miesta tréningu
Dnes 24.5.2016 je tréning pre všetky skupiny presunutý do telocvične na Tilgnerovej.ŠR a Victoráčik o 17.00hod a Žiaci s pretekovou skupinou o 18.00 hod.
Máj
23
Testy FTVŠ
Dňa 28 a 29.5.2016 sa budú konať testy na atletickej dráhe FTVŠ UK. Všetky skupiny si podrobné pokyny nájdu v klub zóne
Máj
12
Zmena tréningu
Dnes 12.5.2016 pre nepriaznivé počasie je trénig výnimočne presunutý do telocvične na Tilgnerovej od 17.00 do 18.00 hod všetky skupiny
Máj
03
Program na víkend 7.-8.5.2016
ŠR a Preteková skupina má info v klubzóne.

Victoráčik

Ponúka všeobecnú pohybovú prípravu,(korčuľovanie, behania, hry, gymnastika...), a výučbu lyžovania detí vo veku od štyroch do siedmich rokov.

Športovo-rekr. lyžovanie

Zamerané na rozvoj všeobecnej a špeciálnej pohybovej prípravy detí. Zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, techniky, carvingu a jazdy vo voľnom teréne.

Pretekové lyžovanie

Špecializované na dlhodobú športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Tréning techniky jazdy v bránach ako aj vo voľnom teréne. Pravidelná účasť na národných a medzinárodných pretekov.